Modular Function Deployment (MFD)

Käytä Modular Function Deployment- metodia luodaksesi tuotearkkitehtuureja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita, strategisia tavoitteita ja toiminnallisia vaatimuksia. 

MFD:n avulla voit tasapainottaa sidosryhmien näkökulmat ja luoda tuotearkkitehtuurin, joka vähentää kompleksisuutta ja nopeuttaa arvontuottoaMFD:n ja siihen liittyvän tietomallin avulla loppuasiakkaat voivat konfiguroida omat tuotteensa. Näin voit luoda yrityksellesi kilpailuedun. 

Ja siitä hauskuus todella alkaa. 

MFD-1
LUOMISVAIHE

Kuinka tasapainottaa sidosryhmien näkökulmat? 

Modular Function Deployment® (MFD) tavoitteena on luoda modulaarinen tuotearkkitehtuuri, joka integroi ja tasapainottaa sidosryhmien näkökulmat. Arkkitehtuurin avulla voit ottaa käyttöön tuotteiden ja palvelujen massaräätälöinnin, vähentää kompleksisuutta ja nopeuttaa arvontuottoa.

3 axis


Tasapainota sidosryhmien näkökulmat MFD:ssä. Eri sidosryhmiä edustavat seuraavat vaiheet:

Voice of Customer
Voice of Engineering
Voice of Business
Voice of Modularity.

Voice of Customer edustaa markkinointi-, myynti- ja huoltotoimintoja organisaatiossa sekä heidän pyrkimystään toteuttaa asiakkaiden tarpeet.

Voice of Engineering edustaa MFD:ssä tuotekehitys- ja suunnittelutoimintoja, kun ne kehittävät tuotteita ja palveluita.
Voice of Business edustaa yrityksen strategiaa, toimintoja ja rahoituspuolta. Nämä toiminnot ohjaavat yhdessä päätöksentekoa sekä valmistavat ja toimittavat tuotteita tuotekehitysprosessin mukaisesti.

Modulaarista tuotearkkitehtuuria edustaa oma vaihe, Voice of Modularity.

MFD:ssa on viisi vaihetta kunkin sidosryhmän näkökulmien huomioimiseksi ja dokumentoimiseksi. Työtä tuetaan vakiintuneilla menetelmillä ja työkaluilla. Menetelmä on iteratiivinen. Modulaarinen tuotearkkitehtuuri rakentuu ja jalostuu vaiheittain. Analyysi ja selkeä rakenne tasapainottaa kaikkien sidosryhmien näkökulmat yhdistämällä asiakkaat, tuotteet, palvelut ja ihmiset.

MFD-1

 

YHTEENVETO 

MFD 

Modular Function Deployment® (MFD) on menetelmä tuotearkkitehtuurin luomiseksiKäyttämällä strategista PALMA®-ohjelmistoa tuotearkkitehtuurin hallintaan mahdollistat tuotteiden ja palveluiden massaräätälöinnin sekä yhdistäorganisaatiosi. 

Miksi? 

Vähennä kompleksisuutta  

Tehosta yrityksen arvonluontia 

Miten? 

Viisivaiheinen prosessi: 

  1. Selvitä asiakkaiden tarpeet 
  2. Tunnista toiminnallisuudet ja ratkaisut 
  3. Hahmottele moduulit ja rajapinnat 
  4. Määritä moduulivariantit ja konfiguraatiot 
  5. Validoi arkkitehtuurin toteutus

Käytännössä todistettu 
Modular Managementilla on 20 vuoden ko
kemus tuotearkkitehtuurien luomisesta. Tarjoamme teknologiaa ja konsultointia, jotta voit vähentää kompleksisuutta ja tehostaa arvonluontia.