HALLINNOINTIVAIHE 

Kuinka kehittää organisaatiotasi?

Susanne Flyckt Sandström, Ruotsin Modular Managementin toimitusjohtaja, tarkastelee miten kehittää organisaatiota ja hyödyntää modulaarisuus täysimääräisesti. 

 Keskittymällä keskeisiin menestystekijöihin - kuten rooleihin ja vastuisiin, päätöksentekomalleihin, ydinprosesseihin ja tiedonhallintaan - voit virtaviivaistaa organisaatiotasi, vähentää kompleksisuutta ja tehostaa arvonluontia. 

Susanne, mitä ajattelet hallinnoinnista? 

Minulle hallinnointi on ratkaisevan tärkeää arvon realisoimiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Modulaarisuuden haaste ei ole pelkästään tuotearkkitehtuurin luominen, vaan modulaarisuuden ylläpitäminen - ja se alkaa ylhäältä. Ylin johto ymmärtää jo hallinnoinnin merkityksen, mutta sen on mukautettava johtamistaitoja, päätöksentekomalleja ja viestintää organisaation yhdistämiseksi. 

Tiedämme, että yritykset jotka keskittyvät hallinnointiin aikaisessa vaiheessa menestyvät paremmin. Jos et tee niin, niin valitettavasti maailman parhaallakin tuotearkkitehtuurilla saatat menettää kontrollin ja nähdä kompleksisuuden kasvavan uudelleen. Tällöin menetät saavuttamasi hyödyt tekemästäsi investoinnista. 

Mitkä ovat suurimmat haasteet? 

On melko helppo nähdä modulaarisuuden arvo ja kuvitella miltä tuotearkkitehtuuri näyttää. Tiedät myös usein mitä ihmisiä ja resursseja tarvitset. 

 Hankalampi kysymys on: "Kuinka saan johtoryhmän ymmärtämään ja ajamaan modulaarisuutta?" 

 Tämä tarkoittaa sitä, miten tietoa jaetaan koko organisaatiossa roolien ja vastuiden sekä päätöksenteon kautta - myös pehmeämpiä arvoja, kuten yhteistyö, viestintää, työskentelytapoja ja uusia vastuualueita.Lisäksi se auttaa ymmärtämään ihmisiä, jotka kokevat menettäneensä vastuuta.

 Kyse on paljolti vastuusta ja yhdenmukaistamisesta. 

Govern-Modular-System

YHDENMUKAISTETTU ORGANISAATIOSI

Mikä on henkilökohtainen kokemuksesi tämän tekemisestä? 

Olen johtanut monia organisaatioita muutoksessa. 

Kyse on enemmän siitä, että teet mitä sinun on tehtävä, sen sijaan, että sanot mitä sinun on tehtä. Se on enemmän käytännön työtä kuin johdon kokouksia; mutta sinulla on oltava myös hallinnoimismalli, ennen kuin voit käydä keskustelua. 

Sinulla on myös oltava kärsivällisyyttä ja suurissa organisaatioissa sinun on toistettava asioita tuhansia kertoja, ennen kuin voit nähdä muutoksen tapahtuvan. Minusta on äärimmäisen tärkeää aloittaa miettiminen, kuinka voit tehdä tämän suoraan koko organisaation kanssa, eikä vain kokoamalla pieni joukko ihmisiä luomaan teoreettinen malli. 

Kuinka järjestelmällinen hallinnointi voi vähentää kompleksisuutta? 

Jos haluat modulaarisemmaksi, sinun on rakennettava hallinnointimalli. Jos et rakenna tai yrität sovittaa nykyistä malliasi uuteen toimintatapaan, kaikki kehitysponnistelut ja -vaikutukset eivät tuo täyttä hyötyä. Tämä tarkoittaa, että kompleksisuus alkaa jälleen kasvaa, etkä pysty saavuttamaan tuotearkkitehtuurin todellisia hyötyjä. 

Modular Management tarjoaa järjestelmällisen menetelmän hallinnointiin ja modulaariseen muutokseen. Se sisältää arvioinnin ja kehityksen tärkeimmillä painopistealueilla. 

Govern-modular-system-example

HALLINNOINNIN ARVIOINTI, ESIMERKKI 

Mitä mahdollisuuksia tämä tuo? 

rjestelmällinen hallinnointi antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa ja ylläpitää arvonluontia, mutta se luo myös yhteistyökulttuurin yrityksessä, mikä edellyttää toimivia tiimejä. Se antaa yhteisen kielen kaikille yksiköille. 

Arkkitehtuuri yhdistää ihmiset uudella tavalla ja kommunikointi tulee luontevammaksi. Tämä tuottaa todella paljon positiivista energiaa organisaatiosi sisällä ja ulkopuolella. 

Esimerkiksi, jos olet ostanut ja sulauttanut yrityksiä, on todennäköisesti monia erilaisia yksiköitä, jotka eivät koskaan tee yhteistyötä. Hyvin hallinnoitu modulaarinen tuotearkkitehtuuri on erinomainen alusta ihmisten yhdistämiseksi. Alat miettiä, miten suunnittelun innovaatiot ja uudet ominaisuudet vaikuttavat myyntiin, miten tuotanto vaikuttaa R&D-toimintaan jne. Tämä on todella myönteistä, etenkin koska se peilautuu strategiasta ja loppuasiakkaiden tarpeista. 

Klikkaa alla olevaa painiketta, jos haluat tietää lisää.

Susanne Flyckt Sandstrom

”Jos haluat modulaarisemmaksi, sinun on rakennettava hallinnointimalli. Jos et rakenna tai yrität sovittaa nykyistä malliasi uuteen toimintatapaan, kaikki kehitysponnistelut ja -vaikutukset eivät tuo täyttä hyötyä.”

Susanne Flyckt Sandström,
President, Modular Management Sweden