KONSULTOINTI JA TEKNOLOGIA  

Tie menestykseen

Modular Management on ollut jo yli 20 vuoden ajan globaali johtaja
tuotearkkitehtuurikonsultoinnissa. Meillä on tarvittavat konsultointi- ja teknologiaratkaisut, jotka tukevat liiketoimintasi kehitystä kokonaisvaltaisesti. 

Tämän toimintatavan avulla voit vähentää liiketoiminnan kompleksisuutta ja lisätä arvonluontia. 
Maailmanlaajuisen asiantuntijaryhmän avulla voimme tukea sinua matkan jokaisessa vaiheessa. Kyse ei ole ainoastaan ihmisistä ja menetelmistä, koska tämä järjestelmällinen lähestymistapa
rakentaa tietomallin, jota voidaan hallita PALMA®-ohjelmistolla. 

Tervetuloa matkalle. 

 

Luo etumatkaa kilpailijoihin 

Konsultointi ja teknologia

Modulaarinen tuotearkkitehtuuri on todistettu menetelmä luoda kilpailuetua. Sillä voidaan ratkaista yritysjohdon ongelmia – kuinka optimoida operatiivinen huippuosaaminen, asiakaslähtöisyys ja tuotejohtajuus samanaikaisesti.

3 axis

Neljän päävaiheen kautta – suunnittele, luo, toteuta ja Hallinnoi – voit yhdistää strategian liiketoiminnan arvontuottoon. Modular Management tuo selkeyttä, suorituskykyä ja asiakaslähtöisyyttä tämän järjestelmällisen lähestymistavan kautta. Samalla se vähentää kompleksisuutta ja lisää yrityksen arvonluontia. 

Neljän päävaiheen avulla voit 

  • yhdistää yrityksen strategian ja markkinatavoitteet yhdeksi toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi. 
  • luoda modulaarisen tuotearkkitehtuurin suunnitteluspesifikaatioineen eri tuoteperheille. 
  • ottaa käyttöön tietomalli konfiguroitaville tuotteille koko toimitusketjussa.
  • hallita konfiguroitavia tuotteita ja hyödyntää tuotearkkitehtuurin tuomia pitkäaikaisia kilpailuetuja. 

The journey - New

Käytännössä todistettu 

Yli 20 vuoden ja 100 asiakasprojektin kokemuksella Modular Management tuo liiketoiminnalle lisäarvoa yhdistämällä konsultoinnin ja teknologian. 

Modular Function Deployment® on perusta, jossa useiden menetelmien ja työkalujen yhdistelmällä voidaan vähentää kompleksisuutta yhä monimutkaisemmassa maailmassa. 

PALMA® on strateginen ohjelmisto, jolla luodaan ja hallitaan tuotearkkitehtuureja tietomallilla, joka yhdistää asiakkaat, tuotteet ja ihmiset. Tietomalli on integroitu CPQ-, ERP- ja PLM-ratkaisuihin ja mahdollistaa todellisen yrityksen digitalisoinnin. 

Ainutlaatuiset konsultointi- ja teknologiaratkaisut auttavat sinua ratkaisemaan yritysjohdon ongelmia. Yritysjohtajien on optimoitava operatiivinen huippuosaaminen, asiakaslähtöisyys ja tuotejohtajuus samanaikaisesti. Ja tämä ongelma voidaan ratkaista. Tervetuloa matkalle. 

 

SUMMARY

YHTEENVETO 

Modulaarinen arkkitehtuuri on todistettu menetelmä menestykseen neljässä eri vaiheessa: 

  • Suunnittele 
  • Luo 
  • Toteuta 
  • Hallinnoi

Järjestelmällisen lähestymistavan kautta, Modular Management tuo selkeyttä, suorituskykyä ja asiakaslähtöisyyttä nopeuttaen yrityksen arvontuottoa. 

 

Luo kilpailuetua

Modulaarisuuden voima


REFERENSSI

MTS Systems Corp. 

MTS on testausjärjestelmien ja paikannusantureiden maailmanlaajuinen toimittaja. 

 

Suunnitteluvaihe 

Yhteistyö Modular Management:n kanssa alkoi ModulaStrategy and Potentialanalyysillä  (MSAP™). Luotiin modulaarisuusohjelma, jolla toteutettiin MTS:n strategiset tavoitteet. Pohjaksi luotiin business case, joka tuki investointiratkaisuja. Kompleksisuudesta tulevat kulut arvioitiin ValueMap™ työkalua käyttäen ja määrittämällä modulaarisuuden mitattavat hyödyt. Ohjelma sisälsi tuotevalikoiman luomisen, toteutuksen ja hallinnoinnin. 

 

Luomisvaihe 

Optimoitu modulaarinen tuotearkkitehtuuri luotiin Modular Function Deployment (MFD®)metodia käyttäen. Arkkitehtuuriin sisällytettiin moduulivariantit ja säännöt, joita tarvitaan koko tuotevalikoiman konfiguroinnin määrittämiseen. Module Finance™ tasapainotti kunkin arkkitehtuuripäätöksen välittömät ja välilliset kustannusvaikutukset sekä työkalut moduulijärjestelmän kannattavuuden analysointiin. Jotta modulaarinen arkkitehtuuri olisi toimivaMTS:n arvoketjut mietittiin uudelleen käyttämällä Module Supply Chain- tutkimusta. Jokaiselle moduulille laadittiin suunnitelmat ja järjestelmävaatimukset. 

 

Toteutusvaihe 

Module Design™ käytettiin standardoitujen rajapintojen toteuttamiseen noudattaen moduuleille asetettuja vaatimuksia ja prioriteetteja. Dokumentointitapa suunniteltiin uudelleen olemassa oleviin CAD/PDM-järjestelmiin. Lisäksi otettiin käyttöön uusi Configure-to-Order-järjestelmä ja tuotanto muutettiin solukokoonpanosta linjakokoonpanoksi. MTS alkoi valmistaa ja ylläpitää tuoteperheitä. Tämä vähensi merkittävästi osanumeroita, samalla kun toimitusajat lyhenivät ja varastojen arvot pienenivät. 

 

Hallinnointivaihe

Modular Transformation™ loi perustan uudelle toimintatavalle MTS:ssämissä modulaarisuuden edut ovat pysyviä ja kannattavia. Arvoketjujen tueksi luotiin suorituskykyindikaattoreita ja työkaluja, joilla varmistettiin parantuneen liiketoiminnan jatkuvuusUusia rooleja luotiin arkkitehtuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksikuten esimerkiksi johtava tuotearkkitehti ja moduulijärjestelmän tuotepäällikkö.

 

Luo koko MTS tarina

Turbine